Dôležité oznamy

Nový showroom v Lučenci už otvorený! Tešíme sa na Vašu návštevu.

Kamenné prevádzky

Lučenec

BIO FLAME – BIOKRBY
Centrálny sklad
Zvolenská cesta 5040
984 01 Lučenec, SR

Mob.:...0911 322 727i
E-mail:
bioflame@bioflame.sk

Otváracia doba prevádzky:

Pondelok až Piatok
9:00 - 16:30 Hod.

Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00 Hod.

Mimo pracovnej doby
otvorené po dohode.

......................................

Trenčín

Žabinská 14
911 01 Trenčín

Mob: 0904 322 727
E-mail: trencin@bioflame.sk

Otváracia doba prevádzky:

Pondelok – Piatok: na zavolanie
Sobota Nedeľa: na zavolanie

Návštevu showroomu odporúčame vopred dohodnúť telefonicky, alebo e-mailom.


UPOZORNENIE:

Na prevádzkach je možná platba iba v hotovosti.

Nákup na splátky

Pokyny pre nákup na splátky nájdete TU

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Dopravu zabezpečuje

 

Bezpečný nákup

shop roku 2017

shop roku 2016

 bezpecny nakup

 

doveryhodna firma


Postup pri reklamácii

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIÍ

V prípade, že zistíte vadu na zakúpenom výrobku, pripravte si faktúru a informujte nás o konkrétnom probléme telefonicky, alebo e-mailom:

1. TELEFONICKY - +421 911 322 727  - v čase od 8:00H do 20:00H - 7 dní v týždni
2. E-MAILOM - reklamacie@bioflame.sk  - nonstop

Buď telefonicky, alebo e-mailom sa dohodneme na ďalšom postupe pri uplatnení reklamácie.


Ako postupovať pri zistení poškodenia zásielky:

UPOZORNENIE: Aj keď krabica nejaví vizuálne poškodenie, tak tovar môže byť poškodený. Odporúčame tovar skontrolovať.

V prípade poškodenia zásielku odfoťte nasledovne:
1. adresný štítok na balíku
2. vonkajšie balenie
3. vnútorné balenie
4. detail poškodenia tovaru

Fotografie pošlite mailom do 24 hodín od prevzatia zásielky na reklamacie@bioflame.sk

Neskôr nahlásené poškodenie zásielky, ktoré vzniklo počas prepravy nemôžeme akceptovať.

 

UPOZORNENIE:

 • Spotrebiteľ sa musí vystríhať ďalšieho používania veci, na ktorej zistil vadu.
 • Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po reklamácii v určenej lehote.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
 • Ak sa zruší prevádzkareň, spotrebiteľ sa môže obrátiť na príslušný okresný úrad, kde dostane informáciu o tom, kde a kto je povinný vybaviť jeho reklamáciu.

PRÁVA KUPUJÚCICH

Súčasné platné právne predpisy garantujú spotrebiteľovi právo na kúpu bezchybného tovaru. Jednoznačne dávajú spotrebiteľovi právo na to, aby bol tovar bezvadný počas celej záručnej doby a to na základe zodpovednosti predávajúceho za vady, ktoré sa v tejto dobe vyskytnú.

Občiansky zákonník stanovuje záručné doby, ktoré predávajúci za žiadnych okolností nemôže skrátiť:

 • 6 mesiacov u priemyselného tovaru
 • 8 dní u potravinárskeho tovaru
 • 3 týždne pri predaji krmív
 • 6 týždňov pri predaji zvierat
 • 3 mesiace pri oprave a úprave veci
 • 3 roky pri zhotovení stavby
 • 6 mesiacov pri zhotovení veci na zákazku

 

 • ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba platí až do tejto lehoty
 • pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, treba reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Reklamovať možno vady výrobného charakteru alebo vady vzniknuté poškodením pri preprave či skladovaní a to v rámci záručnej doby. Po uplynutí záručnej lehoty právo na reklamáciu zanikne.

V rámci záručnej doby má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie vád, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci.

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

 

Reklamačný protokol na stiahnutie vo formáte .PDF a .DOC:

NmZkYWZhY